Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng …

Bên em là đơn vị chuyên nấu Baba , đồ rừng ( nhím , don , dúi , heo r.ừng , cầy hương … ) , dê , các loại chim … đồ ăn thực tế , giá cả công khai toàn thị trường . Chuyên nấu cho các nhà hàng , khách lẻ.  Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ... Đồ ăn thực chất không phải chụp ảnh hoa hoè , mầu mè .
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ... giao sống hoặc sơ chế hoặc chế biến .
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ... Là đơn vị xuất nhập khẩu và cung ứng hải sản , baba hơn 30 năm . Dịch vụ nhà hàng khách sạn gần 30 năm . Giá bán lẻ bằng giá buôn chỉ tính theo công nấu .
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ... Có phục vụ nấu tiệc , cung cấp bát đĩa … mọi thứ , phục vụ tại doanh nghiệp liên hoan , đầy tháng , cưới hỏi , sinh nhật , hội nghị và có phục vụ nấu tại nhà cho khách với đơn lớn !
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ... Nội thành Hà Nội chuyển hàng trong 1 tiếng.
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ... Bắc Ninh , Hưng yên, Quốc Oai … 1.5 tiếng
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Phục vụ từ 7h sáng đến 24h hàng ngày .
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...nấu hoặc làm tiệc síp hoặc đến nhà khách nấu bán kính 500km
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Chúng tôi nấu síp tận nhà hoặc qua nhà khách hàng nấu , hoặc giao sống , có tổ chức sự kiện buffe ngoài trời trọn gói .
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...
Đặc biệt giãn giá sốc Baba 1.4 kg Ok chuối đậu giãn còn 550 k / nồi ( với 21 món Baba. Nổi tiếng tại Hà Nội .
Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...Bảng giá hải sản, đồ rừng, cua hoàng đế, các loại tôm hùm, cầy hương, dúi, lợn rừng ...

BẢNG GIÁ HÀNG SỐNG BABA, CẦY HƯƠNG, RON, DÚI, KỲ NHÔNG, KỲ ĐÀ, NHÍM

1. Baba khủng 10 kg là 820k/ kg 15 kg đến 40 kg 875k/ kg

2. Cầy hương 2.450tr / kg

3. Ron 1.650k / kg

4. Kỳ đà 580k/ kg

5. Lợn rừng 285k / kg hàng 3 lông , hàng thường 235k/ kg .

6. Dúi ngon 875k/ kg bao giòn ngon

7. Lợn mán 285k/ kg hàng thả tự nhiên

8. Nhím sống 485k/ kg , nấu nguyên con 650k/ kg . Mua thịt sẵn 875k/ kg ( cam kết hàng giòn ngon )

BẢNG GIÁ HẢI SẢN 2021

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

1. GIÁ CUA KING ( HOÀNG ĐẾ ) 1980 k / kg sai 2 kg đến 4.5 kg ( giao sống hoặc chế biến miễn phí )

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

2. Chân cua king 1.890k / kg , 1 cụm 4 chân từ 1 kg đến 1.4 kg / cụm ,

3. Bào ngư sai 10 con 890k/ kg

4. Bảng Giá tôm alaska dươi 1 kg 1190, trên 3 kg 1.590 ( hàng đang bơi ) trên 1kg 1290k/kg

5. Bảng Giá mưc trứng câu siêu ngon 485k / kg (425k/kg loại nhỏ)

6. Bảng Giá mực lá câu cực ngọt 485 k/kg

7. Bảng Giá Cua cà mau sai khủng 1 kg / con 680k / kg , gạch 680k / kg sai khủng ( hàng tự nhiên không dây )

8. Bảng Giá Mực 1 nắng câu 525k/ kg sai 2 con

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

9. Bảng Giá . Baba 1.2-1.4: 295 k / kg , Baba 1.7- 2kg giá 395k / kg ( giao sống hoặc chế biến )

10. Bảng Giá Tôm hùm loại 1 giá 850k/ kg nhận nuóng pho mai , bơ tỏi ,hoặc giao sống

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

11. Tất cả các loại cá.

12. Cá Giang biển 525k / kg

13. Cá mú đỏ 485k/ kg

14. Cá mua trâu 365k/ kg sai 1.5 đến 4 kg

15. Trả mực giả tay loại 1. 525k/ kg. Loại 465k/ kg

16. Trả tôm 285k/ kg

17. Nõn tôm he 425k/ kg

18. Tôm sú khủng 4 đến 6 con 980k/ kg

19. Cua lông 680k/ kg

20. Ngao 2 cồi to 250k / kg

21. Mực khô thanh hoá sai 8 đến 10 là 1.380k

22. Bò bê loại 1 Giá 420k/ kg loại 2 giá 285k/kg.

23. Ba chỉ hun khói. 325k/ kg

24. Lạp xửng cao bằng 285k/ kg

25. Các loại cá : tằm , trình , chép ròn , cá hồi , cá lăng , cá giò , cá mú , cá thu …

26. mực mai làm sạch 285k/ kg

27. Chả cá thu 285k/ kg

28. Chả bề bề 285k/ kg

29. Thịt cua , thịt ghẹ , nõn tôm …

30. ghẹ 485k/ kg ( sai 2 đến 5 con hàng loại 1 tuộc 285k/kg

31. Bề bề sống sai 12 đến 18 con 365k/ kg.

32. Thịt nhím lọc xương 785k / kg

33. Ốc hương 425k / kg Ốc bưu pháp 485k/kg .

34. Ốc buu pháp 485k/ kg – Tu hài 450k/kg 12 con – Tuộc trứng 485k/kg

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

CHUYÊN CẦY HƯƠNG , DON , DÚI ,NHÍM , HEO RỪNG, BABA TỪ 1 ĐẾN 30KG/CON LUÔN SẴN . CHUYÊN NẤU CHO NHÀ HÀNG KHÁCH LẺ .

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

1. Cầy hương từ 3 đến 5 kg : sống 2.5 tr kg , nấu chín 2.550k/ kg . Chế biến 3 món : hấp nguyên con ,xương nấu canh khoai, lòng rồi chiên . 5món : hấp , rượu mận , canh khoai , nướng , lòng rồi nướng .

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

2. Nhím từ 8 đến 13 kg . Mua sống 485k/ kg , sơ chế nguyên con 650k/ kg , mua thịt 875k/ kg một mâm 5 món hấp , rượu mận , canh khoai , xào lăn , lòng nấu canh đắng ). một bàn 6 người khoảng 3 kg

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

3. Don từ 3 đến 5 kg giá sống 1.6 tr/kg , chế biến 1.650k/ kg . Hấp nguyên con , xương nấu canh khoai , lòng nấu canh đắng . Bàn 6 người ăn 3 kg

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

4. Dúi từ 1 đến 1.5 kg / con giá 875k/ kg miễn phí chế biến .  hấp sôi , hấp nguyên con, xương nấu canh khoai , lòng nấu canh đắng  chế biến hấp , nướng , canh khoai , xào lăn , rang muối , lẫu cầy tứ xuyên , hầm thuốc Bắc đông trùng

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

5. HEO RỪNG . Xịn 3 lông 285k/kg , mán xịn 225k/kg . Thịt 650k/ kg , mán 450k/ kg Heo rừng từ 40 đến 90 kg , lợn mán 25 đên 40 kg hàng thả rông tự nhiên k nuôi công nghiệp  có thể nấu ; hấp , giả cầy , canh khoai , lẫu cay tứ xuyên , hấp , xào lăn , nướng. Một mâm 6 người : 3 kg ( hấp , rượu mận , canh khoai , xào lăn ) 

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

6. Combo 1 nhím 1.0 kg 875 k/kg ( nhím xào lăn , nhím nấu giả cầy tặng 0.5 kg trả tôm ) cho 2 đến 4 người ăn.

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

7. Combo2 nhím 2.0 kg 1.750k/kg ( nhím nấu giả cầy , nhím xào lăn , nhím hấp ,tặng 0.5 trả tôm ,0.3 kg ốc hương xào bơ tỏi ) cho 4 đến 6 người ăn 

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

3. Combo3 nhím 4.0 kg 3.5 tr ( nhím hầm thuốc bắc đông trùng , nhím xào lăn , nhím hấp , nhím xào cay tứ xuyên , tặng 0.5 kg ốc hương xào bơ tỏi ,0.5 kg tuộc hấp lá lốt ) cho 6 đến 10 người ăn

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

4. Combo4 nhím nguyên con 10 kg 7.5 tr ( nhím nấu giả cầy , nhím xào lăn , nhím xào cay tứ xuyên , nhím hấp , lẫu nhím ) tặng 1 kg tôm rang muối , 0.5 kg trả tôm.

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá 

5. Combo đặc biệt 875k ( nhím nấu giả cầy , xào lăn . tặng 0.3 kg ốc hương xào bơ tỏi )

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

6. heo rừng 3 kg 1.950k ( hấp , xào lăn , rượu mận , canh khoai ) tặng 0.5 kg trả tôm , 0.3 kg ốc hương xào bơ tỏi

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá 

Hiện chúng tôi có ban thịt nhím , cầy hương , rúi , baba , lon rung ,nhím . Phân phối sỉ cho nhà hàng và khách lẻ , có nấu sẵn và síp tại nhà hoặc khách đặt tiệc qua nhà nấu . Phục vụ trọn gói cả bàn ghế , bát đĩa … l síp bán kính Hà Nội 500k , Hà Nội síp 1 tiếng từ 7 đến 24h hàng ngày !

Bảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng GiáBảng Giá

BẢNG GIÁ HÀNG SỐNG Cầy hương , ron , rúi , kỳ nhông , kỳ đà , nhím, Baba

1. Cầy hương 2.450tr / kg

2. Ron 1.650k / kg

3. Kỳ đà 580k/ kg

4. Lợn rừng 285k / kg hàng 3 lông , hàng thường 235k/ kg .

5. Dúi ngon 875k/ kg bao ròn ngon

6. Lợn mán 285k/ kg hàng thả tự nhiên

7. Baba khủng 10 kg là 820k/ kg 15 kg đến 40 kg 875k/ kg