Nõn Tôm Sú

Giá:285,000

Tôm sú bóc nõn được bóc tách từ những chú tôm sinh thái tươi đầy trứng ú ụ (miền biển gọi là gạch). Sau khi đánh bắt, tôm được đưa vào nhà máy chế biến, làm sạch, bóc vỏ và bỏ đầu rồi đưa vào cấp đông sau, giữ được độ tươi nguyên như vừa mới đánh bắt. Tôm bóc nõn có thể đem chế biến luôn, rất tiện lợi.

.
.
.
.