Tuyển Dụng

Nhà Hàng Hải Sản Baba đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

1. Cộng Tác Viên ( Sẽ được hưởng chiết khấu khi giao dịch thành công liên hệ để biết thêm chi tiết công việc)

2. Phục Vụ ( Số lượng: 10 )

3. Đầu Bếp ( Số lượng: 5 )

4. Phụ Bếp ( Số lượng: 10 )

5. Kế Toán ( Số lượng: 2 )

6. Trực Page ( Số lượng: 2 )