Tôm Hùm Sống

Giá:680,000

? Tôm Hùm size 4con/kg SALE 660/kg
? Tôm Hùm size 3con/kg SALE 750/kg
? Tôm Hùm size 2con/kg SALE 880k/kg
? Hùm bông 7 đến 9 Lạng SALE 1.450k/kg
? Hùm bông 9 Lạng đến 1kg SALE 1.680k/kg