Tôm Hùm Sống

Giá:680,000

🦐 Tôm Hùm size 4con/kg SALE 660/kg
🦐 Tôm Hùm size 3con/kg SALE 750/kg
🦐 Tôm Hùm size 2con/kg SALE 880k/kg
🦐 Hùm bông 7 đến 9 Lạng SALE 1.450k/kg
🦐 Hùm bông 9 Lạng đến 1kg SALE 1.680k/kg

.
.
.
.